logo3_dsi_sortmund_03

Doczekaliśmy się kogoś kto powiedział "to o czym każdy wie"

Każdy młody człowiek na pewnym etapie swojej edukacji zadaje sobie odwieczne pytanie: „co DALEJ?"

   Szczególnie każdego gimnazjalistę  nurtuje ten  problem, bo nawet ci, co mają sprecyzowane plany życiowe, często borykają się z uzasadnionym dylematem wyboru wymarzonej szkoły.

   Wychodząc naprzeciw tym  rozterkom, pojawia się strona www.klasamundurowa.pl która stara się służyć radą i pomocą w odpowiedzi na pytanie, jaką szkołę wybrać?

   Oczywiście  jak sama nazwa wskazuje, strona jest  dedykowana konkretnym  kierunkom, związanym z szeroko rozumianą „mundurówką”.

   Nie tylko gimnazjaliści powinni korzystać z tych Informacji.  Także ci, którzy dokonali złego wyboru i jeszcze są w stanie i chcą to zmienić. W dzisiejszych czasach oferta edukacyjna szkół, staje się produktem który powinien być konkurencyjny i przekonać  do wybrania danej placówki.  Aby jednak nie dać nabrać się na efektowny pijar, kolorowe  foldery i wymyślne strony internetowe,  które w zetknięciu z realiami  nie wytrzymają próby, należy rozszerzyć swoje źródła pozyskiwania wiedzy o wybranej szkole.

   Szkoła realizująca program klas mundurowych powinna zapewnić  uczniom i słuchaczom odpowiednie warunki do rozwoju, zdobywania wiedzy, a także realizowania własnych zainteresowań i ambicji. Osoby, które interesują się sprawami związanymi z działaniem służb mundurowych, powinny mieć w niej doskonałą okazję do poznania ich funkcjonowania w praktyce, w oparciu o stosowną bazę i kontakty ze służbami mundurowymi.

   Kształcenie młodzieży z klas mundurowych powinno następować w duchu wartości patriotycznych przyczyniając  się do integracji młodych ludzi ze społeczeństwem oraz przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom występującym wśród  części uczniów  (wzrost przestępczości, narkomania, alkoholizm itp.). Klasy tego typu powinny wychodzić  naprzeciw naturalnym potrzebom młodego człowieka: spożytkowaniu młodzieńczej energii i zapału, ciekawości, chęci przeżycia przygody, kształtowaniu tężyzny fizycznej.

   Program zajęć powinien być dostosowany do wymagań stawianych kandydatom w czasie rekrutacji do służb mundurowych, dlatego na wybranych profilach uczniowie powinni zapoznać  się z działaniem różnych formacji mundurowych. Zajęcia praktyczne powinny  odbywać się  poza szkołą, gdzie uczniowie w wybranych kierunkowo jednostkach  będą mogli poznać w  wymiarze praktycznym różne aspekty pracy w służbach mundurowych ze szczególnym naciskiem położonym na praktykę.

   Dodatkowe szkolenia i kursy dostępne dla uczniów, takie jak np.: nurkowania,  szybowcowy, spadochronowy,  prawa jazdy,  ratownictwa wodnego, i przedmedycznego, motorowodny itp. Powinny umożliwić im zdobycie umiejętności dodatkowo punktowanych przy naborze  do wybranych służb.

   To jest oczywiście pożądany model idealny. Czy tak jednak  jest w praktyce? Bywa z tym różnie.

   Ta strona została założona właśnie po to, aby stanowić wiarygodne forum wymiany rzetelnych informacji pozwalających w konsekwencji  na podjęcie przemyślanych i świadomych decyzji dotyczących własnej drogi życiowej minimalizującej ryzyko błędu edukacyjnego.

   Pamiętajcie, że ta strona jest tworzona dla Was i przez Was! Wszelkie Wasze uwagi komentowane na facebooku, oraz wysyłane na adres bartek@klasamundurowa.pl będą cenną wskazówką dla Waszych kolegów i następców.
                                                                                                        

                                                                                                                                                                     Bartek

beztla1
plakat (556x800)
Hosting